GIÁO-DỤC-VIỆT-EDU "/>
1
Hỗ trợ qua Facebook

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BẢO MẪU KHÓA 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BẢO MẪU KHÓA 10
---------//----------

Chuyên đề 1 : HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GDMN
Câu 1: Trong chương trình Giáo dục mầm non (2016), chương trình giáo dục nhà trẻ gồm mấy mục tiêu phát triển? Nêu tên từng mục tiêu và cho biết mục tiêu nào là quan trọng nhất? Tại sao? Cho ví dụ minh họa. 
Câu 2: Trong chương trình Giáo dục mầm non (2016), chương trình giáo dục mẫu giáo gồm mấy mục tiêu phát triển? Nêu tên từng mục tiêu và cho biết mục tiêu nào là quan trọng nhất? Tại sao? Cho ví dụ minh họa. 
Câu 3: Phân tích và cho ví dụ nội dung sau: “Giáo viên (bảo mẫu) phát hiện và tạo điều kiện phát triển năng khiếu của trẻ”. (mục 5 trong phần bốn của chương trình GDMN (2016) ).
Câu 4: Phân tích và cho ví dụ nội dung sau: “Trên cơ sở chương trình GDMN, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với nhóm/ lớp, khả năng của cá nhân trẻ và điều kiện thực tế của địa phương”. (mục 2 trong phần bốn của chương trình GDMN (2016) ). 
Câu 5: Từ chương trình GDMN 2016, anh/ chị hãy lựa chọn các nội dung nhằm giáo dục trẻ trong 1 tuần (trong giờ hoạt động có chủ đích), từ đó thiết kế các họat động nhằm thực hiện các nội dung đã chọn. (Lứa tuổi tự chọn)
--------------------------------------
Chuyên đề 2:  TÂM LÝ - GIÁO DỤC MẦM NON
Câu 1: Phân tích về những đặc điểm tâm lý cơ bản và nhân cách của trẻ mẫu giáo bé (Lớp mầm 4 tuổi). Rút ra kết luận sư phạm cần thiết.
Câu 2: Nêu đối tượng của tâm lý học trẻ em? Ý nghĩa của tâm lý học trẻ em về mặt lý luận và thực tiễn như thế nào?
Câu 3: Phân tích vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự hình thành phát triển tâm lý trẻ mẫu giá. Kể tên các loại hoạt động ở trường mầm non ?
Câu 4: Trình bày mục tiêu giáo dục trẻ em lứa tuổi mẫu giáo ?
Câu 5: Phương pháp giáo dục trẻ mầm non trong xu hướng hiện nay ?
--------------------------------------
Chuyên đề 3 : GIAO TIẾP MẦM NON
Câu 1: Giao tiếp sư phạm là gì? Phân tích các nguyên tắc giao tiếp sư phạm mầm non?
Câu 2: Trình bày một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non khi giao tiếp với phụ huynh?
Câu 3: Để giao tiếp tốt với trẻ thì các giáo viên, bảo mẫu cần chú ý những yêu cầu gì?
Câu 4: Trình bày một số yêu cầu đối với giáo viên, bảo mẫu khi giao tiếp với đồng nghiệp?
Câu 5:  Anh, chị hãy nêu 01 tình huống sư phạm xảy ra trong nhóm, lớp của mình. Trình bày cách giải quyết tình huống trên của anh chị.
Câu 6: Có ý kiến cho rằng: “Để thành đạt trong cuộc đời, kỹ năng giao tiếp với mọi người quan trọng nhiều hơn so với tài năng” (G.Beloc. Nhà văn, nhà tư tưởng Anh, TK19).  Anh, chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về câu nói trên.
--------------------------------------
Chuyên đề 4 : CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO TRẺ (Chuyên đề phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ) 
Câu 1: Nguyên tắc đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường mầm non?  Vì sao phải tuân thủ các nguyên tắc đó
Câu 2:  Nêu các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp dễ gặp ở trẻ tại trường học? Bằng những kinh nghiệm và kiến thức đã học, Anh/chị hãy đưa ra các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ? 
Câu 3: Nội dung chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở trường mầm non?
Câu 4: Anh/chị liệt kê các tai nạn có thể xảy ra cho trẻ tại trường học? Từ đó hãy đưa các biện pháp phòng chống an toàn cho trẻ tại trường mầm non ? (5 điểm)
--------------------------------------
Chuyên đề 5 : ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC MẦM NON
Câu 1:Anh (Chị) hãy nêu và phân tích các phương pháp đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non. 
Câu 2: Bạn hãy trình bày Định nghĩa của đánh giá giáo dục mầm non? Và ý nghĩa của nó?
Câu 3. Anh/Chị hãy kể tên một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non.
Câu 4. Học viên chọn một độ tuổi của trẻ, chọn công cụ đánh giá để tiến hành thiết kế phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ.
--------------------------------------
Chuyên đề 6 : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ
Câu 1:Trong công tác giáo dục trẻ, người ta đã kết luận rằng: “Với trẻ, điều tốt trong cuộc sống là vui chơi. Không có vui chơi, trẻ có lẽ chỉ tồn tại chứ không phải  là sống. Tất cả trẻ con khỏe mạnh đều vui chơi”.   Anh (Chị) hiểu như thế nào về ý kiến trên.
Câu 2: Bạn hãy trình bày ý nghĩa của hoạt động vui chơi?
Câu 3: Có mấy loại vui chơi? Trình bày phương pháp tổ chức trò chơi lắp ghép – xây dựng?

-----HẾT-----

Đăng ký lớp học


Hotline : 0902.957.589 ( Ms: Mỹ Quỳnh )