GIÁO-DỤC-VIỆT-EDU "/>
1
Hỗ trợ qua Facebook

LỊCH HỌC

STT CHƯƠNG TRÌNH HỌC CA HỌC KHAI GIẢNG HỌC PHÍ
1 Pha chế
 
Chiều 3-5
Tối 2-4-6
Chủ nhật
 
11/06
07//06
09/06
 
5.500.000
( giảm 300K trước KG)
 
2 Cắm hoa
 
Chủ nhật
Liên tục
 
09/06
06,07,08/06
 
3.500.000
(bao gồm NVL)
 
3 Nấu chè
 
3 ngày 07,08,09/06
 
4.000.000
(bao gồm NVL)
 
4 Nấu Ăn Vặt 3 ngày 07,08,09/06
 
4.500.000
(bao gồm NVL
5 XBBH
 
CN
 
09/06
 
4.000.000
(giảm 200.000 trước Kg)
 
6  Sư phạm
    dạy nghề
 
T7,CN
 
09/06
 
2.500.000
7 Giáo viên
     TCCN
 
T7,CN
 
09/06
 
2.500.000
(giảm 200.000 trước Kg
 
8 Sư phạm MN
 
CN 09/06
 
2.500.000
(giảm 200.000 trước Kg
 
9 QLMN
 
CN 09/06
 
3.000.000
(giảm 200.000 trước Kg
 

Đăng ký lớp học


Hotline :0973 86 86 82 ( Ms. Nết)